Sprawozdawanie wykonanych akcji ratowniczych do NFZ bez żmudnego wprowadzania danych … Czy to jest możliwe? Oczywiście że TAK!

Najlepszym rozwiązaniem było by przekazywanie danych bezpośrednio z systemu SWD do NFZ. Niestety powyższa funkcjonalność na razie nie istnieje i w najbliższej perspektywie czasu nie widać szans na takie rozwiązanie. Dodatkowym problemem jest możliwość gromadzenie w systemie SWD danych które nie są prawidłowo weryfikowane zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. Wystarczy wspomnieć o możliwości wprowadzania nieprawidłowych numerów PESEL pacjentów, błędnych danych personelu ZRM oraz nieweryfikowanych czasach i trybach zakończenia akcji ratowniczej.

Jak można rozwiązać ten problem?

Dzięki zastosowanemu w programie eZOZ algorytmowi importu plików pochodzących z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego możliwe jest automatyczne poprawianie danych oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy. Sprawdzone w praktyce rozwiązanie pozwala na błyskawiczne wdrożenie sprawozdawczości do NFZ. Dzięki wbudowanym filtrom, program eZOZ pokazuje wszystkie pozycje w których wykrył błędy merytoryczne (np. przekroczone czasy pomiędzy poszczególnymi czynnościami wykonywanymi przez ZRM) a następnie pozwala na ich poprawienie przed wysłaniem sprawozdań do Funduszu.

A co ze sprawozdaniami do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Wojewódzkiego?

Na podstawie zaimportowanych danych możliwe jest wykonanie sprawozdawczości zarówno do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie Medyczne działania ratunkowe (ZD-4 Dział 3) jak również do Urzędu Wojewódzkiego (ilości statystyczne oraz czasy realizacji RTM).

Czy przydatność programu eZOZ została sprawdzona w praktyce?

Oczywiście że tak. Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim od wielu lat korzystają z programu eZOZ w zakresie prowadzenia sprawozdawczości do Narodowego Fundusz Zdrowia. To z ich inicjatywy powstał moduł importu danych z systemu SWD. Od początku wdrożenia systemu SWD PRM w WSPR w Zielonej Górze cała sprawozdawczość odbywa się automatycznie bez konieczności ponownego manualnego wprowadzania danych.

Wybrana funkcjonalność programu eZOZ w zakresie ratownictwa medycznego

Kluczowe funkcje importu danych z systemu SWD

• Powiązanie kodów ZRM pomiędzy systemami SWD oraz NFZ
• Przypisywanie domyślnego kodu świadczenia MZ dla poszczególnych ZRM (np. 28.12 – Pomoc doraźna – ratownicze zespoły wyjazdowe)
• Możliwość wykonania importu testowego w celu oceny jakości danych
• Możliwość importu danych personelu z pliku CSV lub XLS
• Obliczanie czasów pomiędzy poszczególnymi czynnościami wykonywanymi przez ZRM
• Filtrowanie danych po kilkunastu kryteriach (np. daty wyjazdów, kody ZRM, kody zlecenia ZRM, nazwiska, numery PESEL, personel)
• Wbudowane filtry weryfikacji danych (np. przekroczone czasy, nieprawidłowe dane)
• Drukowanie raportu z wykonanych czynności RTM zgodnie z zastosowanymi kryteriami filtrowania w celu przekazania ich do analizy merytorycznej i końcowego poprawienia danych

Automatyczne uzupełniane danych importowanych z systemu SWD

• W przypadku braku wskazanego rozpoznania chorobowego ICD10 program uzupełnia dane o kod określony przez operatora – domyślnie Z87 (opcja)
• W przypadku braku wskazania przynajmniej jednej wykonanej procedury medycznej ICD9 program uzupełnia dane o kod określony przez operatora – domyślnie 89.71 (opcja)
• Automatyczne określenie rodzaju zdarzenia medycznego (wypadek, nagłe zachorowanie) na podstawie rozpoznania chorobowego ICD10
• Automatyczne nadawanie identyfikatorów technicznych NFZ (w postaci YYYY-ROK-NN) dla pacjentów NN
• Wyszukiwanie personelu w bazie danych po imieniu i nazwisku lub numerze PWZ, PESEL
• Wyszukiwanie pacjentów w bazie danych po imieniu, nazwisku i dacie urodzenia lub numerze PESEL

Automatyczne poprawianie danych importowanych z systemu SWD

• Zamiana danych pacjentów z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi na pacjentów NN (opcja)
• Poprawienie trybu wyjazdu w przypadku gdy nastąpił zgon pacjenta (wskazywany jest kod 6 – odstąpiono od czynności ratowniczych)

Wbudowane filtry danych

• Pozycje z dowolnymi błędami weryfikacji danych z SWD
• Przekroczone czasy pomiędzy dowolnymi czynnościami ZRM
• Przekroczony czas pomiędzy przyjęciem powiadomienia a przekazaniem dyspozycji do ZRM
• Przekroczony czas pomiędzy przekazaniem dyspozycji a wyjazdem ZRM
• Przekroczony czas pomiędzy przekazaniem dyspozycji a przybyciem ZRM na miejsce zdarzenia
• Przekroczony czas pomiędzy przekazaniem dyspozycji a zakończeniem działań przez ZRM

Polecane dodatkowe funkcje programu eZOZ powiązane z RTM

• Kompleksowe rozliczanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia od prowadzenia sprawozdawczości do wystawienia faktury.
• Prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w zakresie Nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ (rozliczenie z NFZ następuje automatycznie po wprowadzeniu jednostki chorobowej).

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna

Rekomendacja

Rekomendacja

Prezentacja wideo

Prezentacja wideo

 

Więcej
 Migracja danych z programu KSOP

 Migracja danych z programu KSOP

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie dostawy oprogramowania do ponad siedmiuset podmiotów leczniczych na terenie całego kraju w szczególności znajomość zagadnienia migracji danych z innych systemów informatycznych informujemy, że istnieje możliwość przeniesienia danych z programu KSOP do systemu eZOZ w pełnym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Gwarantujemy
 • Przeniesienie pełnych danych rozliczeniowych od 2007 roku
 • Zapewnienie ciągłości rozliczania kontraktów z NFZ również w przypadku korekty świadczeń z lat ubiegłych
 • Przepisanie terminarza wizyt oraz pacjentów oczekujących na realizację świadczeń
 • Zachowanie ciągłości sprawozdań z list oczekujących
 • Migrację danych deklaracji POZ pacjentów, personelu, zleceniodawców, umów z NFZ
 • Przeniesienie danych w dowolnym dniu (bez konieczności czekania na koniec okresu rozliczeniowego)
Dodatkowo zapewniamy
 • Wykonanie darmowej migracji testowej.
 • Promocyjne ceny do 31 grudnia 2014

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 68 470 72 77

Pełna informacja na temat migracji danych znajduje się tutaj

Więcej
 eWUS - logo

 eWUŚ na smartfony z systemem Android

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców jest podstawowym źródłem informacji o statusie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych. System eWUŚ zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 roku ale już dzisiaj można sprawdzać uprawnienia pacjentów!

Dla świadczeniodawców wszystkich specjalizacji medycznych system eWUŚ jest podstawowym źródłem informacji w zakresie sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta w następujących przypadkach:

 • rejestracja pacjenta na wizytę (dopisanie do listy oczekujących)
 • realizacja świadczenia medycznego
 • wystawianie recept na leki refundowane
 • wystawiania skierowań do szpitala lub specjalisty
 • wystawianie zleceń na środki ortopedyczne i pomocnicze
 • realizacja recept, skierowań, zleceń

Do przykrych konsekwencji braku uprawnień pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej należą:

 • brak zapłaty przez NFZ za wykonania usługi w ramach kontraktu
 • konieczność zwrotu kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy standardową i obniżoną ceną leków przez lekarza wystawiającego receptę
 • poniesienie kosztów udzielenia świadczenia bez szansy na ich refundację przez NFZ (szczególnie dotkliwe w przypadku świadczeń stomatologicznych oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych kosztochłonnych)

Nasza firma zdaje sobie sprawę, że zdecydowana większość świadczeniodawców nie dysponuje komputerami w swoich przychodniach. Problem z dostępem do systemu eWUŚ występuje również podczas udzielania świadczeń poza gabinetem lekarskim lub w miejscach w których istnieje ograniczenie dostępu do Internetu stacjonarnego.

Wszystkim świadczeniodawcom proponujemy zainstalowanie w swoich telefonach komórkowych wyposażonych w systemem Android aplikacji o nazwie eWUŚ, która w łatwy sposób pozwala na sprawdzenie z dowolnego miejsca na świecie uprawnień pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

W porównaniu do oficjalnej wersji systemu NFZ, nasz eWUŚ posiada następujące zalety:

 • jednorazowa konfiguracja danych dostępowych do systemu eWUS bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych autoryzacyjnych po wygaśnięciu sesji
 • przeglądanie historycznych sprawdzeń uprawnień pacjentów
 • zapisywanie wyników sprawdzeń do pliku CSV w celu późniejszego wykorzystania w sprawozdawczości do NFZ

Instrukcja uzyskania dostępu do syetmu eWUS:

eWUŚ na Androida to znakomite uzupełnienie funkcjonalności programu eZoz, który posiada wbudowane mechanizmy sprawdzania uprawnień pacjentów.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonalności eZoz’u jako idealnego narzędzia do
 • wspomagania pracy gabinetu lekarskiego
 • zarządzania pracą przychodni
 • wykonywania błyskawicznej sprawozdawczości do NFZ
Zapraszamy do zapoznania się materiałami wideo lub umówienie się na prezentację on-line (tel. 68 470 72 70).

Link do oficjalnej strony Google Play z aplikacją eWUŚ.

eWUS - ekran nr 1 eWUS - ekran nr 2 eWUS - ekran nr 3 eWUS - ekran nr 4

Więcej
Z przyjemnością informujemy o podpisaniu umowy o współpracy ze Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Podkarpackie. Na mocy obowiązującego porozumienia program eZoz wdrażany będzie w praktykach zrzeszonych w Porozumieniu Podkarpackiem zastępując dotychczasowe aplikacje. Dla członków Związku zapewniamy specjalne ceny licencji oraz bezpłatne przeniesienie danych z dotychczasowego oprogramowania.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 10 października 2012 o godzinie 18.30 w Rzeszowie przy ulicy Targowej 11. Firmy informatyczne oraz osoby opiekujące się praktykami zrzeszonymi w PP zapraszamy na spotkanie techniczno-informacyjne w dniu 11 października 2012 o godzinie 10.00 które odbędzie się w tym samym miejscu.

Więcej

Szanowni Państwo

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził szereg nowych mechanizmów weryfikacji świadczeń.
Niestety, wraz z nasileniem kontroli nie zostały dostarczone przez płatnika zadowalające narzędzia, które pomagałyby w szybkim ustosunkowania się świadczeniodawców do błędów i ostrzeżeń uwidocznionych na Portalu NFZ.

Aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na analizę zakwestionowanych świadczeń, wprowadziliśmy nowoczesny mechanizm pobierania wyników weryfikacji bezpośrednio do programu eZoz. Nie ma potrzeby używania przeglądarki internetowej i żmudnego wyszukiwania świadczeń po identyfikatorze, dacie urodzenia lub dacie wykonania świadczenia.

Wyniki weryfikacji prezentowane są w formie tabeli szczegółowo opisującej udzielone świadczenia oraz powody ich kwestionowania. Dane można natychmiast modyfikować, korygować lub usuwać. Istnieje również możliwość wydrukowania wyników weryfikacji w formie szczegółowego zestawienia a następnie przekazania raportu do osób merytorycznie odpowiedzialnych za wyjaśnienie powodów wystąpienia błędów oraz określających dalszy sposób postępowania.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji wideo, szczegółowo obrazującej ten nowoczesny mechanizm, który w znakomity sposób ogranicza czas potrzebny na kompleksowe rozliczanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Bezpośredni link do prezentacji: Weryfikacje NFZ

Jeżeli będziecie mieli Państwo problemy z odtworzeniem prezentacji,proszę o zainstalowanie: kodeków wideo

Więcej

Szanowni Państwo

Dziękujemy za uczestnictwo w zorganizowanych przez naszą firmę spotkaniach informacyjnych, omawiających problematykę związaną z zaprzestaniem finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia drukowania i dystrybucji książeczek Rejestru Usług Medycznych. Ogromne zainteresowanie, wiele pytań i wątpliwości oraz gorąca dyskusja, utwierdziły nas w przekonaniu, że problemy związane z nadchodzącymi zmianami mogą mieć ogromne znaczenie dla funkcjonowania zarówno prywatnych jak i publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie lubuskim.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami naszej firmy.

Poniżej znajdują się materiały informacyjne przedstawiane na spotkaniach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Prezentacja

Instrukcja generowania numerów recept na Portalu Świadczeniodawcy NFZ.

Więcej

Szanowni Państwo

Firma PHANTOM zapewnia kompleksowe rozliczanie kontraktów zawartych z NFZ w cenie od 50gr/kupon.
Nawiązując z nami współpracę zaoszczędzicie Państwo swój czas oraz pieniądze.
Państwa rola ograniczy się do złożenia w NFZ rachunku lub faktury za wykonane usługi.
Dołączcie Państwo do licznego grona świadczeniodawców, którzy rozliczają się z NFZ z naszą aktywną pomocą

UWAGA !!! Przejmujemy rozliczenia prowadzone przez inne biura również w trakcie miesiąca sprawozdawczego!

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 68 4707270 lub 665 109050 oraz na naszej stronie internetowej (przejdź do strony)

Zapraszamy do współpracy.

Więcej

Szanowni Państwo

Od dnia 1 kwietnia 2010 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończy finansowanie drukowania oraz dystrybucji książeczek RUM, które stanowiły zarówno formularze recept jaki druki skierowań i zleceń. W zawiązku z tym, świadczeniodawcy wystawiać będą dokumenty recept oraz skierowań i zleceń na dedykowanych do tego drukach zgodnych z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniami Prezesa NFZ.

 Z przyjemnością informujemy, że program eZoz jest idealnym narzędziem zastępującym książeczki RUM.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszego programu w zakresie generowania recept lekarskich jak również skierowań i zleceń.

Więcej
Dołącz do licznego grona świadczeniodawców, którzy zmienili swój dotychczasowy program na eZoz.

Pozostało już tylko 30 dni promocji! Jeśli nadal wahasz się czy w Nowy Rok wejść z nowym programem, skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie zupełnie za darmo dedykowaną wersję programu eZoz z danymi z Twojego dotychczasowego programu.

Dla wszystkich nowych klientów, którzy zamówią licencje do 31 grudnia 2010 roku, firma Phantom proponuje następujące rabaty:

 • Druga licencja w pierwszym roku użytkowania za 1,22 zł (oszczędzasz 584,38zł)
 • Migracja danych z dotychczasowego oprogramowania GRATIS !!!.

Szczegółowy cennik oraz zasady licencjonowania znajdują się tutaj …

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas

Więcej

Jeżeli uważacie Państwo, że ilość czasu którą poświęcacie na sprawozdawanie informacji statystycznych oraz rozliczeniowych z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii jest zbyt duża, mamy dla Was dobrą wiadomość.
W programie eZoz dzięki unikalnemu mechanizmowi wielokrotnego kopiowania informacji o udzielonej poradzie na kilka następnych dni, czynności sprawozdawcze ograniczone zostały do minimum.

Sprawdźcie to sami oglądając następujące prezentacje:
Ewidencjonowanie informacji o rehabilitacji i fizykoterapii
Kopiowanie informacji o poradach specjalistycznych na kolejne dni realizacji świadczenia

Jeżeli będziecie mieli Państwo problemy z odtworzeniem prezentacji, prosimy o zainstalowanie kodeków wideo.

Pozostałe prezentacje znajdują się w tym miejscu.

Zapraszamy do współpracy

Więcej