Cennik

Licencja podstawowa

340.00 PLN

 • • każde stanowisko
 • • licencja odnawiana co 365 dni
 • • personel pielęgniarski
 • • pełna funkcjonalność w zakresie
 • realizacji kontraktów NFZ dla
 • pielęgniarek MS/POZ oraz
 • higienistek szkolnych

Licencja pielęgniarska

550.00 PLN

 • • każde stanowisko
 • • licencja odnawiana co 365 dni
 • • personel pielęgniarski
 • • pełna funkcjonalność w zakresie
 • realizacji kontraktów NFZ dla pielęgniarek
 • MS/POZ oraz higienistek, list oczekujących,
 • uproszczonej sprawozdawczości POZ

Licencja pełna

1000.00 PLN

 • • drugie stanowisko: 800 PLN
 • • kolejne stanowiska: 600 PLN
 • • licencja odnawiana co 365 dni
 • • obejmuje każdy rodzaj personelu
 • • pełna funkcjonalność w zakresie
 • realizacji kontraktów NFZ, prowadzenia
 • elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • uproszczonej sprawozdawczości,
 • list oczekujących, statystyki MZ,
 • terminarza wizyt oraz wymiany danych
 • z laboratoriami diagnostycznymi