Dofinansowanie licencji eZOZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Szanowni Państwo

W dniu 13 kwietnia 2021  roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzanie 66/2021/DEF w którym określił zasady na których możliwe jest otrzymanie dofinansowania na zakup licencji oprogramowania eZOZ.

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza POZ wynosi 5 203,20 zł (80% z kwoty 6 504 zł).

Ponieważ pula środków finansowych jest ograniczona, wnioski o dofinasowanie rozpatrywane będą według kolejności złożenia. Oznacza to, że nie dla wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców może wystarczyć funduszy NFZ na pokrycie kosztów informatyzacji.

W związku z powyższym przygotujemy dla Państwa indywidulane oferty handlowe na zakup licencji oprogramowania eZOZ na kolejne lata użytkowania uzależnione od stopnia informatyzacji oraz docelowych potrzeb przychodni.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem oferty, prosimy o kontakt.