Szanowni Państwo

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził szereg nowych mechanizmów weryfikacji świadczeń.
Niestety, wraz z nasileniem kontroli nie zostały dostarczone przez płatnika zadowalające narzędzia, które pomagałyby w szybkim ustosunkowania się świadczeniodawców do błędów i ostrzeżeń uwidocznionych na Portalu NFZ.

Aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na analizę zakwestionowanych świadczeń, wprowadziliśmy nowoczesny mechanizm pobierania wyników weryfikacji bezpośrednio do programu eZoz. Nie ma potrzeby używania przeglądarki internetowej i żmudnego wyszukiwania świadczeń po identyfikatorze, dacie urodzenia lub dacie wykonania świadczenia.

Wyniki weryfikacji prezentowane są w formie tabeli szczegółowo opisującej udzielone świadczenia oraz powody ich kwestionowania. Dane można natychmiast modyfikować, korygować lub usuwać. Istnieje również możliwość wydrukowania wyników weryfikacji w formie szczegółowego zestawienia a następnie przekazania raportu do osób merytorycznie odpowiedzialnych za wyjaśnienie powodów wystąpienia błędów oraz określających dalszy sposób postępowania.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji wideo, szczegółowo obrazującej ten nowoczesny mechanizm, który w znakomity sposób ogranicza czas potrzebny na kompleksowe rozliczanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Bezpośredni link do prezentacji: Weryfikacje NFZ

Jeżeli będziecie mieli Państwo problemy z odtworzeniem prezentacji,proszę o zainstalowanie: kodeków wideo