Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w aktualizacji programu eZOZ do wersji 2.40.0 dodano nową funkcjonalność pozwalająca na sprawdzenie w czasie rzeczywistym (on-line) w systemie SIMP uprawnienia pacjenta do profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK). Sprawdzenie wykonywane jest podczas rejestracji terminu wizyty do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub podczas tworzenie opisu wizyty POZ/Specjalistycznej w module Gabinet. W niedalekiej przyszłości planujemy również utworzenie dedykowanych formatek w module Gabinet, służących do wprowadzania danych ankiet w programie eZOZ w celu całkowitej obsługi profilaktyki CHUK bez konieczności ewidencjonowania danych w portalu SIMP.

UWAGA !!!

Zgodnie ze zaktualizowanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych podstawowej opiece zdrowotnej, zdecydowaną większość pracy w zakresie profilaktyki CHUK wykonywana może być przez personel pomocniczy (rejestratorka/pielęgniarka) a lekarz zobowiązany jest do oceny ankiety i wyników badań laboratoryjnych oraz udzielenia porady podsumowującej (dopuszczalna jest forma teleporady ).

Sugerowane czynności wspierające profilaktykę CHUK:

  1. Podczas umawiania „standardowej” wizyty, program eZOZ sprawdza uprawnienia pacjenta do profilaktyki CHUK – personel pomocniczy.
  2. W przypadku potwierdzenia uprawnień przez program eZOZ/portal SIMP pacjent pytany jest o chęć udziału w badaniu profilaktycznym – personel pomocniczy.
  3. W przypadku chęci skorzystania z profilaktyki, rejestratorka informuje pacjenta o konieczności oddania materiału do badania laboratoryjnego podczas „standardowej” wizyty – personel pomocniczy.
  4. Pacjent przychodzi na „standardowa” wizytę i wypełnia ankietę (personel pomocniczy) oraz udaje się do gabinetu zabiegowego w celu oddania materiału (alternatywnie lekarz wystawia skierowanie na badanie do zewnętrznego punku pobrań) i wykonania badań antropometrycznych i ciśnienia krwi – pielęgniarka.
  5. Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych lekarz wykonuje teleporadę w celu omówienia ankiety i wyników oraz podejmuje czynności edukacyjne. W przypadku konieczności podjęcia leczenia specjalistycznego przez pacjenta, lekarz wystawia skierowanie do odpowiedniej poradni. Jeżeli zaistnieje potrzeba dodatkowej wizyty w gabinecie lekarza, umawiany jest jej termin – personel pomocniczy.
  6. Ankieta wprowadzana jest do portalu SIMP (wkrótce do programu eZOZ) a na koniec miesiąca wystawiana jest zbiorcza faktura za wykonane usługi.

Link do dokumentacji z pełnym opisem nowej funkcjonalności znajduje się poniżej:

https://ezoz.com.pl/pliki/Rozbudowana_funkcjonalnosc_POZ.pdf (punkt 3, strona 11).

W celu wykorzystania nowych funkcjonalności konieczne jest wykupienie dodatkowej licencji, której koszt wynosi 1000zł + VAT / rok.

Do dnia 15 października 2022 roku używanie nowej funkcjonalności jest całkowicie bezpłatne!

Zachęcamy do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w programie eZOZ.