Sprawozdawanie wykonanych akcji ratowniczych do NFZ bez żmudnego wprowadzania danych … Czy to jest możliwe? Oczywiście że TAK!

Najlepszym rozwiązaniem było by przekazywanie danych bezpośrednio z systemu SWD do NFZ. Niestety powyższa funkcjonalność na razie nie istnieje i w najbliższej perspektywie czasu nie widać szans na takie rozwiązanie. Dodatkowym problemem jest możliwość gromadzenie w systemie SWD danych które nie są prawidłowo weryfikowane zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. Wystarczy wspomnieć o możliwości wprowadzania nieprawidłowych numerów PESEL pacjentów, błędnych danych personelu ZRM oraz nieweryfikowanych czasach i trybach zakończenia akcji ratowniczej.

Jak można rozwiązać ten problem?

Dzięki zastosowanemu w programie eZOZ algorytmowi importu plików pochodzących z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego możliwe jest automatyczne poprawianie danych oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy. Sprawdzone w praktyce rozwiązanie pozwala na błyskawiczne wdrożenie sprawozdawczości do NFZ. Dzięki wbudowanym filtrom, program eZOZ pokazuje wszystkie pozycje w których wykrył błędy merytoryczne (np. przekroczone czasy pomiędzy poszczególnymi czynnościami wykonywanymi przez ZRM) a następnie pozwala na ich poprawienie przed wysłaniem sprawozdań do Funduszu.

A co ze sprawozdaniami do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Wojewódzkiego?

Na podstawie zaimportowanych danych możliwe jest wykonanie sprawozdawczości zarówno do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie Medyczne działania ratunkowe (ZD-4 Dział 3) jak również do Urzędu Wojewódzkiego (ilości statystyczne oraz czasy realizacji RTM).

Czy przydatność programu eZOZ została sprawdzona w praktyce?

Oczywiście że tak. Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim od wielu lat korzystają z programu eZOZ w zakresie prowadzenia sprawozdawczości do Narodowego Fundusz Zdrowia. To z ich inicjatywy powstał moduł importu danych z systemu SWD. Od początku wdrożenia systemu SWD PRM w WSPR w Zielonej Górze cała sprawozdawczość odbywa się automatycznie bez konieczności ponownego manualnego wprowadzania danych.

Wybrana funkcjonalność programu eZOZ w zakresie ratownictwa medycznego

Kluczowe funkcje importu danych z systemu SWD

• Powiązanie kodów ZRM pomiędzy systemami SWD oraz NFZ
• Przypisywanie domyślnego kodu świadczenia MZ dla poszczególnych ZRM (np. 28.12 – Pomoc doraźna – ratownicze zespoły wyjazdowe)
• Możliwość wykonania importu testowego w celu oceny jakości danych
• Możliwość importu danych personelu z pliku CSV lub XLS
• Obliczanie czasów pomiędzy poszczególnymi czynnościami wykonywanymi przez ZRM
• Filtrowanie danych po kilkunastu kryteriach (np. daty wyjazdów, kody ZRM, kody zlecenia ZRM, nazwiska, numery PESEL, personel)
• Wbudowane filtry weryfikacji danych (np. przekroczone czasy, nieprawidłowe dane)
• Drukowanie raportu z wykonanych czynności RTM zgodnie z zastosowanymi kryteriami filtrowania w celu przekazania ich do analizy merytorycznej i końcowego poprawienia danych

Automatyczne uzupełniane danych importowanych z systemu SWD

• W przypadku braku wskazanego rozpoznania chorobowego ICD10 program uzupełnia dane o kod określony przez operatora – domyślnie Z87 (opcja)
• W przypadku braku wskazania przynajmniej jednej wykonanej procedury medycznej ICD9 program uzupełnia dane o kod określony przez operatora – domyślnie 89.71 (opcja)
• Automatyczne określenie rodzaju zdarzenia medycznego (wypadek, nagłe zachorowanie) na podstawie rozpoznania chorobowego ICD10
• Automatyczne nadawanie identyfikatorów technicznych NFZ (w postaci YYYY-ROK-NN) dla pacjentów NN
• Wyszukiwanie personelu w bazie danych po imieniu i nazwisku lub numerze PWZ, PESEL
• Wyszukiwanie pacjentów w bazie danych po imieniu, nazwisku i dacie urodzenia lub numerze PESEL

Automatyczne poprawianie danych importowanych z systemu SWD

• Zamiana danych pacjentów z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi na pacjentów NN (opcja)
• Poprawienie trybu wyjazdu w przypadku gdy nastąpił zgon pacjenta (wskazywany jest kod 6 – odstąpiono od czynności ratowniczych)

Wbudowane filtry danych

• Pozycje z dowolnymi błędami weryfikacji danych z SWD
• Przekroczone czasy pomiędzy dowolnymi czynnościami ZRM
• Przekroczony czas pomiędzy przyjęciem powiadomienia a przekazaniem dyspozycji do ZRM
• Przekroczony czas pomiędzy przekazaniem dyspozycji a wyjazdem ZRM
• Przekroczony czas pomiędzy przekazaniem dyspozycji a przybyciem ZRM na miejsce zdarzenia
• Przekroczony czas pomiędzy przekazaniem dyspozycji a zakończeniem działań przez ZRM

Polecane dodatkowe funkcje programu eZOZ powiązane z RTM

• Kompleksowe rozliczanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia od prowadzenia sprawozdawczości do wystawienia faktury.
• Prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w zakresie Nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ (rozliczenie z NFZ następuje automatycznie po wprowadzeniu jednostki chorobowej).

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna

Rekomendacja

Rekomendacja

Prezentacja wideo

Prezentacja wideo

 

Więcej