Bardzo ważna informacja – przeczytaj przed instalacją aktualizacji !!!

W związku z intensywnym wprowadzanym przez organy administracji publicznej (MZ, ZUS, NFZ) zwiększaniem wymogów poziomu bezpieczeństwa wymiany danych, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkowe wymogi  dla systemów operacyjnych na których uruchamiany będzie program eZOZ.  Od wersji 2.03.0 wymagane jest zainstalowanie w systemie operacyjnym Windows środowiska Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.2 lub nowszej. Oznacza to, że programu eZOZ nie będzie można uruchomić na komputerach z systemem Windows XP.

Poniżej przedstawiamy listę systemów operacyjnych które wymagają manualnej instalacji środowiska Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.2

 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2

Poniżej przedstawiamy listę systemów operacyjnych które nie wymagają instalacji środowiska Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.2

 • Windows 10
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

W celu ułatwienia dostosowania systemów operacyjnych Państwa komputerów do nowych wymogów, poniżej udostępniamy program który automatycznie sprawdzi czy wymagane środowisko informatyczne jest już zainstalowane i ewentualnie wykona wszelkie niezbędne czynności.

Instalator internetowy – wymaga połącznia z Internetem

Instalator dla polskiej wersji językowej Windows

https://ezoz.com.pl/pliki/NDP462-KB3151802-Web.exe

Instalator dla innych wersji językowych Windows dostępny jest pod poniższym adresem

https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=53345

 

Instalator offline – po pobraniu nie wymaga połącznia z Internetem, zlecany do instalacji na wielu komputerach w sieci

Instalator dla polskiej wersji językowej Windows

https://ezoz.com.pl/pliki/NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Instalator dla innych wersji językowych Windows dostępny jest pod poniższym adresem

https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=53344

 

Instalację środowiska Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.2 należy wykonać na serwerze i wszystkich stacjach roboczych.