Szanowni Państwo

Od dnia 1 kwietnia 2010 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończy finansowanie drukowania oraz dystrybucji książeczek RUM, które stanowiły zarówno formularze recept jaki druki skierowań i zleceń. W zawiązku z tym, świadczeniodawcy wystawiać będą dokumenty recept oraz skierowań i zleceń na dedykowanych do tego drukach zgodnych z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniami Prezesa NFZ.

 Z przyjemnością informujemy, że program eZoz jest idealnym narzędziem zastępującym książeczki RUM.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszego programu w zakresie generowania recept lekarskich jak również skierowań i zleceń.